Týden kulturní lingvistiky: Interpretace světa v jazyce a textu

Program a harmonogram

Pondělí 20. 11. – místnost č. 111 (1. patro)

 • 13.30 slavnostní zahájení Týdne kulturní lingvistiky:
  děkanka Filozofické fakulty UK Eva Lehečková, ředitel Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících Adrian Zasina a za sdružení Antropolingva Irena Vaňková / Michaela Lišková
14.00 - 15.30
 • Dorota Filar: Semantyka narracyjna a tekstowe obrazy świata
 • Aneta Wysocka: Wyobraźnia językowa: między kolektywną a jednostkową interpretacją świata
 • Zbyněk Fišer: O čem to vlastně je? (Kreativní cvičení na cestě k interpretaci slovesného a výtvarného díla)

Přestávka

16.00 – 17.00

 • Lenka Okrouhlíková: Vtělená kognitivní fonologie v lexikografii znakových jazyků: tvar ruky
 • Radka Nováková – Milan Fritz – Lucie Sedláčková Půlpánová: Zdraví v českém znakovém jazyce

18.00 Kulturní program: soubor Kukátkoo – poetické texty v českém znakovém jazyce (místnost č. 104 – 1. patro)

 

Úterý 21. 11. – místnost č. 111 (1. patro)

9.00 – 10.30
 • Anna Pajdzińska: Metafora artystyczna – od konwencji językowej do kreacji 
 • Alena Bohunická: Vedecká metafora a sociálna inklúzia 
 • Galina Javorska: Когнітивна метафоризація в контексті досвіду війни // Kognitivní metaforizace v kontextu válečné zkušenosti

Přestávka

11.00 – 11.40

 • Karolína Cinkrautová: Konceptualizace nemoci v uměleckém textu (Bílá nemoc od Karla Čapka) 
 • Jan Huleja: Kognitivnělingvistická analýza Robinsonky Marie Majerové

Přestávka na oběd

13.30 – 14.30

 • Ekaterina Rycheva: Politika je špína: Konceptuální sféry ČISTOTA a ŠPÍNA v českém politickém diskurzu 
 • Zuzana Wildová: Mediální obraz Zuzany Čaputové na dezinformačních webech 
 • Michaela Lišková: Ztraceni v pornu aneb Nové významy slova porno a jejich lexikografické podání

Přestávka

15.00 – 16.00
 • Tereza Dědinová: Český vztah ke krajině a k zelené transformaci v jazyce a v hlavě 
 • Uladzimir Morozuk: „My Češi“: autostereotypy v českém politickém diskurzu 
 • Dariia Andreeva: Stereotyp chřipky v českém a ruském masmediálním diskurzu v době koronavirové pandemie

 

Středa 22. 11. – místnost č. 111 (1. patro)

9.00 – 9.50
 • Stanislawa Niebrzegowska Bartmińska: Typy danych a koherencja semantyczna definicji kognitywnej. Przykład polskiej OJCZYZNY
 • Lucie Šťastná: Český etnolingvistický slovník zvířat? Příkladové heslo „kočka“

Přestávka

10.10 – 10.50

 • Róbert Bohát: Straka k vráně sedá, aneb: Co znamená býti strakou? Jazykový obraz straky v češtině – v zrcadle českého korpusu Czech Web 2017 
 • Ladislav Janovec: „Zvonit klíčema“ – o proměně jednoho (mediálního) frazému

Přestávka

11.20 – 12.00
 • Tereza Nakaya: „Moře“, „Slunce“ nebo třeba „Laskavé nebe“. Grafická podoba současných japonských jmen a interpretace jejich významu
 • Inese Pintāne: Reprezentace světa v lotyšských a litevských pohádkách

Přestávka

13.00 – 14.00
 • Adrian Jan Zasina: Kulturní transfer dabingu ve filmu Shrek 
 • Monika Hálová: Kulturní analýza anglického a českého překladu korejského seriálu Hra na oliheň
 • Svatava Škodová : Pohybové události ve vyprávění nerodilých mluvčích češtiny: Sémantická analýza sloves pohybu a konceptualizace prostoru 

Zakončení konference, závěrečná diskuse

15:00 Tematická procházka po Starém Městě

Další program týdne
Čtvrtek 23. 11. – místnost č. 104 (1. patro)

Dopoledne: moderované přednášky hostů (s diskusí)

 • 9.00 – 10.00 Anna Pajdzińska: Rola frazeologizmów w rekonstruowaniu językowego obrazu świata // Role frazémů při rekonstrukci jazykového obrazu světa
 • 10.00 – 11.00 Dorota Filar: „Zvrot ku tekstom“ w polskich badaniach nad językowym obrazem świata // „Obrat k textům“ v polských výzkumech jazykového obrazu světa
 • 11.00 – 12.00 Aneta Wysocka: Język emocji: uniwersalizm, relatywizm, subiektywizm // Jazyk emocí: univerzalismus, relativismus, subjektivismus

Oběd

Odpoledne: frazeologická dílna

 • 13.00 – 14.30: Alternativní interpretace světa v polské, anglické a české frazeologii (dílnu vedou Dorota Filar, Aneta Wysocka)
  Registrace do dílen probíhá do 13. 11. na stránce věnované dílnám.

Pátek 24. 11. – místnost č. 104 (1. patro)

Dopoledne: moderované přednášky hostů (s diskusí) + studentský projekt

 • 9.00 – 10.00 Galina Javorska: Семантика і прагматика сучасного політичного дискурсу // Sémantika a pragmatika současného politického diskurzu (přednáška v modu online)
 • 10.00 – 11.00 Stanislawa Niebrzegowska Bartmińska: Współczesna etnolingwistyka kognitywna – ludowa, narodowa, porównawcza?
 • 11.00 – 12.00 Rostliny v českém obrazu světa – seminární projekt (studenti semináře Rostliny pohledem etnolingvistiky a kognitivní poetiky)
  Registrace do dílen probíhá do 13. 11. na stránce věnované dílnám.

Oběd

Odpoledne: lexikografická dílna + setkání

 • 13.00 – 14.30: etnolingvistická lexikografie – Metodologię SSiSL i LASiS-u w kontekście EUROJOS-u i ETNOEUROJOS-u (vede Stanislawa Niebrzegowska Bartmińska)
 • 14.30 – 15.30 setkání u kávy s českými spolupracovníky EUROJOS (a zájemci o spolupráci)

Zakončení Týdne kulturní lingvistiky

Další informace

 • Jazyky konference: čeština, slovenština, polština, ukrajinština, český znakový jazyk
 • Tlumočení český znakový jazyk – čeština bude zajištěno na pondělí 16.00 – 19.00. V případě zájmu o tlumočení dalšího programu kontaktujte včas Mgr. Petru Slánskou Bímovo.
 • Konferenční i přednáškové prezentace hostů z Polska a Ukrajiny se budou odehrávat v modu mluvená polština (ukrajinština) – psaná (promítaná) čeština
 • Přeloženy do češtiny budou i materiály k dílnám a v průběhu dílen bude zajištěno, aby všichni účastnici rozuměli
 • Registrace do dílen probíhá do 13. 11. na stránce věnované dílnám
 • Abstrakty konferenčních příspěvků a přednášek (i v překladu do češtiny) jsou zde:
  Abstrakty pro rok 2023
  Přednášky hostů v roce 2023