Dny kulturní lingvistiky

2017

Hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa

Milí přátelé a příznivci kognitivně a kulturně orientované lingvistiky,

volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pořádá již 4. konferenční setkání, známé dříve jako Dny kognitivní lingvistiky. Po úspěchu loňského mezinárodní kongresu Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu, jehož byla naše konference součástí, jsme poněkud obměnili název, zaměření však zůstává.

Ohlasy na minulé ročníky

I letošní Dny kulturní lingvistiky jsou určeny především doktorandům FF UK a PedF UK, ale též pokročilejším studentům magisterského a bakalářského studia a jejich učitelům.

Příspěvky by měly vycházet z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa.

Akce se koná pod záštitou děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedové, Ph.D.

Termín: 23. a 24. 5. 2017

Místo konání
místnost č. 18
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Přihlášky: do 5. 5. 2017

Publikace: prezentace konferenčních příspěvků budou zveřejněny na tomto webu