Dny kulturní lingvistiky 2021

Program konference

Úterý 14. 9. 2021 (9.00 – 17.00)

 • 9.00 – 9.10 zahájení konference
I. blok: 9.10 – 10.10
 • Zdenka Švarcová (FF UP): Poezie jako šifra
 • Zbyněk Fišer (ÚČL FF MU): Konceptuální literatura očima kognitivistiky
 • Tereza Dědinová (ÚČL FF MU): Uchopení neuchopitelného? Reprezentace hyperobjektů v současné literatuře

10.10 – 10.30 – diskuse
10.30 – 10.50 – přestávka na kávu

II. blok: 10.50 – 11.30

 • Zuzana Zoubková (ÚČL FF MU): Fantastika a eskapismus
 • Jan Havliš (ÚJB FF MU): Zvukový symbolismus v přirozených a tvořených jazycích

11.30 – 11.45 – diskuse
11.45 – 12.45 – přestávka na oběd

III. blok: 12.45 – 13.45

 • Irena Vaňková (ÚJKN FF UK): „A teď mi to řekněte jinými slovy.“
  Kognitivní poetika a kognitivní stylistika tady a teď (?)
 • Hana Bednářová (FF UK): Významová opozice zdraví – nemoc v díle Karla Čapka
 • Klára Krásenská – Ondřej Pavlík – Filip Novák (FF UK): „Zem pode mnou v nesmírné bolesti kolébá se.“ K vertikální orientaci prostoru Znamení moci Jana Zahradníčka

13:45-14:05 – diskuse
14.05 – 14.20 – přestávka na kávu

IV. blok: 14.20 – 15.20

 • Lucie Šťastná (ÚČJTK FF UK): „Hrdliččin zval ku lásce hlas.“ Obraz zvířat v Máchově Máji
 • Anna Christou (ÚJČ) – Barbara Storchová (FF UK): Obraz ženy v Erbenově Kytici
 • Anna Gálisová (FF UMB v Banské Bystrici): Čert v slovenských ľudových rozprávkách

15.20 – 15.40 – diskuse
15.40 – 16.00 – přestávka na kávu

V. blok: 16.00 – 16.40

 • Ekaterina Rycheva (UVES FF UK): Precedentní fenomény z uměleckých textů v politickém diskurzu: lingvokognitivní aspekt
 • Ladislav Janovec (FP TUL): „Demokracie nám rozkvétá“ – jazykový obraz demokracie v českém uměleckém textu

16.40 – 17.00 – diskuse Závěr prvního dne konference

 

Středa 15. 9. 2021 (9.00 – 13.30)

9.00 – 9.30 – referát a diskuse
 • Róbert Bohát (ÚČNK FF UK): Básnicky bydlí student ve škole: kognitivní poetika prozaické všednosti školního diskurzu, aneb: cesta do hlubin študákovy metafory II.

9.30 – 10.30 – projekt I

 • Malé etudy z kognitivní poetiky
  Martin Makara – Klára Krásenská – Filip Novák – Ondřej Pavlík (FF UK)

10.30 – 10.45 – přestávka na kávu

10.45 – 11.15 – referát a diskuse

 • Lucie Sedláčková Půlpánová (ÚJKN FF UK): Pojmové metafory v překladu Bible do českého znakového jazyka

11.15 – 12.15 – projekt II

 • Husy Miroslava Holuba: smysl básně v překladu do českého znakového jazyka
  Naďa Hynková Dingová – Alena Macurová – Irena Vaňková ve spolupráci s uskupením KukátkOO

12.15 – 12.30 – přestávka na kávu

12.30 – 13.00 – projekt III

 • Bookstart – S knížkou do života: poezie pro nejmenší (neslyšící) děti
  Naďa Hynková Dingová (ÚJKN FF UK) + uskupení Kukátkoo

13.00 – 13.30 – závěrečná diskuse

Tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem je zajištěno na středu 15. 9. 2021 odpoledne (jeden referát a dva bloky věnované českému znakovému jazyku).