Dny kulturní lingvistiky

2017

Program konference

Úterý 23. 5. 2017

9:00 zahájení paní děkanky FF UK Mirjam Friedové

moderátor: Irena Vaňková
9.15 Zbyněk Fišer: Barva v literárním překladu z pohledu kognitivistiky
9.45 Ivana Procházková: Zákon/Tóra je cesta jako centrální metaforický koncept při výstavbě pojmové oblasti zákon, spravedlnost, soud a právo ve Starém zákoně. Analýza a interpretace hebrejských metaforických vyjádření s využitím přístupů kognitivní a kulturně orientované lingvistiky.

10.15 – 10.45 káva (30 min)

moderátor: Veronika Vodrážková
10.45 Irena Vaňková: Lingvistika kognitivní, kulturní, antropologická, axiologická? Stereotyp duše a duše jako hodnota v českém obrazu světa
11.15 Ladislav Janovec: Ať je k nám spravedlnost spravedlivá

11.45 – 13.00 oběd (1 hodina 15 min)

moderátor: Radka Zbořilová
13.00 Tereza Nakaya: Obraz japonského mentálního prostoru KOKORO ve frazeologii
13.20 Michal Kořenář: Mohou nám konstrukční profily prozradit recept na nizozemské ‘štěstí’?
13.40 Renata Neprašová: Za dobrotu na žebrotu aneb Laskavost v parémiích

14.00 – 14.35 káva (35 min)

moderátor: Ladislav Janovec
14.35 Michaela Lišková: Neologismy z oblasti rodiny a péče o děti
14.55 Pavla Štěpánová: Konotace a význam vybraných příkladů partnerských pojmenování
15.15 Marta Kvíčalová: Stereotypy přezdívek

Středa 24. 5. 2017

moderátor: Michaela Lišková (sekce částečně tlumočena do ČZJ)
9.30 Jana Přikrylová: Jazykový a myšlenkový stereotyp policisty
9.50 Marie Basovníková, Radka Zbořilová: Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce
10.10 Lucie Šťastná: Proměny stereotypu hada na základě dokladů ve folkloru
10.30 Hana Bednářová: Nadvláda strojů: obraz umělé inteligence v současné popkultuře

10.50 – 11.05 káva (15 min)

moderátor: Irena Vaňková
11.05 Veronika Vodrážková: Schéma CESTA a jeho metaforické realizace v uměleckém textu (Obyčejný život Karla Čapka)
11.25 Róbert Bohát: Metafory, kterými (se) učíme … nebo ne? Aneb cesta do hlubin študákovy metafory

11.45 – 12.30 závěrečná diskuse

12.30 ukončení oficiálního programu konference


Místo konání
místnost č. 18
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1